Logo  
 
KVALIFIKACIJA:
Atestato Nr. 0154
Suteikiama teisė atlikti statinio projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą.
Statinių kategorijos: ypatingi statiniai
Statinių grupės: gyvenamieji, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatai, inžineriniai tinklai, nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės.
 
PAGRINDINIAI KLIENTAI:
AB „Lietuvos dujos“
AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas
AB „Lietuvos energija“
UAB „Vilniaus energija“
Vilniaus universitetas
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie LR VRM
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM
VšĮ Centro poliklinika
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
 
OBJEKTAI:
Ico 1. AB „Lietuvos energija“ duomenų centro telekomunikacijų įrenginių patalpų išplėtimo darbai
Ico 2. AB „Lietuvos dujos“ (Aguonų g. 24, Vilnius) administracinio pastato 2B6p III-čio aukšto inžinerinių komunikacijų ir     patalpų rekonstrukcijos darbai
Ico 3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM administracinio pastato Žygimantų g-
Ico 4. UAB „Vilniaus energija“ pastatų ir statinių priežiūra ir remontas.
Ico 5. UAB „Vilniaus energija“ Klientų aptarnavimo centro Nr.1, Smolensko g. 12, Vilniuje, remontas
Ico 6. Vilniaus universiteto Teatro salės restauravimas ir remontas
Ico 7. Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM patalpų, esančių Pilies g. 7, Vilniuje perplanavimas Migracijos     Politikos departamento reikmėms.
Ico 8. Komercinio centro, Ukmergės g. 256, Vilniuje, remonto darbai
Ico 9. VšĮ Centro poliklinika Vytenio filialo, Kauno g. 37-59, Vilniuje, I aukšto patalpų remontas
Ico 10. Pirklių gildijos namo, Didžioji g. 24, Vilniuje, apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai
Ico 11. Valstybės sienos apsaugos tarnybos centrinės įstaigos IV korpuso patalpų remontas įrengiant dokumentų     archyvą ir VII korpuso dirbtuvių remontas pritaikant jas administracinėms patalpoms
Ico 12. LRV kanceliarijos, Gedimino pr. 11, Vilniuje, patalpų remontas..
 
Kvalifikacija