Logo  
 
PAGRINDINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA:    

Giedrei Petronienei yra išduoti:
Btkvalifikacijos atestatas Nr. 13571. Ji yra atestuota statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros ir bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadove gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatams (ypatingi statiniai) ir kitos ūkinės veiklos pastatams (neypatingi statiniai).
Bt kvalifikacijos atestatas Nr. 1749. Ji yra atestuota statinio projekto dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadove gyvenamųjų, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatams. Konstrukcinė projekto dalis
Bt Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr.0106. Architektūros konstrukcijų tyrimai (III kat.), architektūros konstrukcijų projektai (III kat.), tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų specialioji ekspertizė (ekspertizės specialisto kat.)

Gintautui Stankevičiui yra išduoti:
Btkvalifikacijos atestatas Nr. 1027. Jis yra atestuotas statinio statybos vadovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju gyvenamųjų ir viešojo naudojimo, pramonės ir kitos ūkinės veiklos pastatams (ypatingi statiniai). Darbo sritis: bendrieji statybos darbai, bendroji statinio statybos techninė priežiūra.
BtNekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr.0045. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimas (II kat.)

Sergejui Diadičkinui yra išduoti:
Btkvalifikacijos atestatas Nr. 9928. Jis yra atestuotas ypatingo statinio statybos vadovu ir ypatingo statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams. Darbo sritis: bendrieji statybos darbai.
BtNekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr.0034. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimas (I kat.)

 

Remigijui Ulianskui yra išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 20047. Jis yra atestuotas ypatingo statinio statybos vadovu gyvenamiesiems ir egyvenamie-siems pastatams.

Algimantui Strazdui yra išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 18821. Jis yra atestuotas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovu gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams, inžineriniams tinklams. Elektrotechnikos darbai (iki 1kV įtampos elektros įrenginiai)

Vidmantui Bieliauskui yra išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 19005. Jis yra atestuotas ypatingo statinio projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems statiniams. Projekto dalys: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominė.

Robertui Gasioniui yra išduoti:
BtArchitekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 1141. Jis yra atestuotas statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatams (ypatingi statiniai) bei statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovu visų grupių statiniams (ypatingi statiniai).
BtNekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr.0847. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, architektūros projektai (I kat.)